รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 590

เปิดรับสมัคร 26-09-2017            ปิดรับสมัคร : 08-10-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 09-10-2017 ถึงวันที่ 31-10-2017

เดือน : ตุลาคม

รับสมัคร : 8             จำนวนทีม : 8

เปิดรับสมัคร 02-10-2017            ปิดรับสมัคร : 02-10-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 09-10-2017 ถึงวันที่ 31-10-2017

เดือน : ตุลาคม