รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 486

เปิดรับสมัคร 10-04-2017            ปิดรับสมัคร : 23-04-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24-04-2017 ถึงวันที่ 01-06-2017

เดือน : เมษายน