รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 467

เปิดรับสมัคร 18-01-2016            ปิดรับสมัคร : 31-01-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 01-02-2016 ถึงวันที่ 20-02-2016

เดือน : กุมภาพันธ์