รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 643

เปิดรับสมัคร 07-11-2017            ปิดรับสมัคร : 19-11-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-11-2017 ถึงวันที่ 16-12-2017

เดือน : พฤศจิกายน

รับสมัคร : 8             จำนวนทีม : 8

เปิดรับสมัคร 17-11-2017            ปิดรับสมัคร : 17-11-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-11-2017 ถึงวันที่ 16-12-2017

เดือน : พฤศจิกายน