รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 462

เปิดรับสมัคร 26-10-2015            ปิดรับสมัคร : 04-11-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 05-11-2015 ถึงวันที่ 30-11-2015

เดือน : พฤศจิกายน

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 21-10-2015            ปิดรับสมัคร : 21-10-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22-10-2015 ถึงวันที่ 30-11-2015

เดือน : ตุลาคม