รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 602

เปิดรับสมัคร 01-03-2017            ปิดรับสมัคร : 12-03-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 13-03-2017 ถึงวันที่ 31-03-2017

เดือน : มีนาคม