รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 759

เปิดรับสมัคร 19-01-2015            ปิดรับสมัคร : 31-01-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-02-2015 ถึงวันที่ 20-02-2015

เดือน : กุมภาพันธ์

รับสมัคร : 32             จำนวนทีม : 32

เปิดรับสมัคร 21-01-2015            ปิดรับสมัคร : 21-01-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28-01-2015 ถึงวันที่ 05-02-2015

เดือน : มกราคม

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 61

เปิดรับสมัคร 27-01-2015            ปิดรับสมัคร : 27-01-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-02-2015 ถึงวันที่ 28-02-2015

เดือน : กุมภาพันธ์

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 27-01-2015            ปิดรับสมัคร : 27-01-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-02-2015 ถึงวันที่ 28-02-2015

เดือน : กุมภาพันธ์