รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 574

เปิดรับสมัคร 24-07-2017            ปิดรับสมัคร : 06-08-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 07-08-2017 ถึงวันที่ 31-08-2017

เดือน : สิงหาคม

รับสมัคร : 8             จำนวนทีม : 8

เปิดรับสมัคร 24-07-2017            ปิดรับสมัคร : 24-07-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 07-08-2017 ถึงวันที่ 05-09-2017

เดือน : สิงหาคม