รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 462

เปิดรับสมัคร 21-09-2015            ปิดรับสมัคร : 30-09-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 01-10-2015 ถึงวันที่ 24-10-2015

เดือน : ตุลาคม

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 63

เปิดรับสมัคร 28-09-2015            ปิดรับสมัคร : 28-09-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 01-10-2015 ถึงวันที่ 24-10-2015

เดือน : ตุลาคม

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 28-09-2015            ปิดรับสมัคร : 28-09-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 01-10-2015 ถึงวันที่ 31-10-2015

เดือน : ตุลาคม