รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 795

เปิดรับสมัคร 03-04-2015            ปิดรับสมัคร : 19-04-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21-04-2015 ถึงวันที่ 16-05-2015

เดือน : เมษายน

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 63

เปิดรับสมัคร 03-04-2015            ปิดรับสมัคร : 03-04-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-04-2015 ถึงวันที่ 16-05-2015

เดือน : เมษายน

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 03-04-2015            ปิดรับสมัคร : 03-04-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 07-04-2015 ถึงวันที่ 16-05-2015

เดือน : เมษายน