รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 645

เปิดรับสมัคร 13-06-2016            ปิดรับสมัคร : 27-06-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28-06-2016 ถึงวันที่ 31-07-2016

เดือน : มิถุนายน